Cercetare

Proiecte științifice în care membri disciplinei au particiat

  1. European Training Program on Organ Donation ETPOD – Proiect – FP6 UE, Coordonator: Universitatea Barcelona – derulare: 2007-2010
  2. Cursul CEEA (Comitetul European de Educatie în Anestezie) – Toracele și Respiratia, Cod proiect PN-II-ID-WE-2012-4-072, derulare: septembrie 2012
  3.  Implementarea TIVA-TCI în practica anestezică. Evaluarea influeţtei TIVA asupra nivelului seric de interleukine şi al moleculelor de adeziune celulara I-cam şi V-cam. CNMP P IV nr. 41-025/2007, derulare: 2007-2010
  4. Caracterizarea moleculară a unor tulpini de Staphylococcus aureus meticilino-rezistente implicate în infecţii spitaliceşti şi comunitare – UMF Tg.Mures – cercetător, Program CNCSIS Idei, ID_1570, derulare 2009-2011

 

Studii clinice efectuate în cadrul disciplinei

1. EuSOS – European Surgical Outcomes Study – în colaborare cu ESA
√ Perioadă: aprilie- iunie 2011

 
2. PERISCOPE – Predicting post-operative ulmonary complications in Europe – în
colaborare cu ESA
√ Perioadă: martie 2011-februarie 2012

 

3. ELOISE – European Mortality and Lenght of Intensive Care Unit Stay Evaluation –
în colaborare cu ESA
√ Perioadă: noiembrie 2011- mai 2012

 

4. BRIDION (P06556)
√ Perioadă: octombrie 2011- martie 2012

 

5. ETPOS – European Transfusion Practice and outcome study– în colaborare cu ESA
√ Perioadă: în curs de aprobare la comitetul de etică

 

6. LASVEGAS – Local Assessment of Ventilatory Management during General
Anesthesia for Surgery and Effects on Postoperative Pulmonary Complications– în
colaborare cu ESA
√ Perioadă: în curs de aprobare la comitetul de etică